Boolean

Boolean är vår egna utvecklingsmetod på Bool. Den används i vårt arbete för att planera, visualisera och utföra projekt. Förenklat kan man säga att Boolean har två syften, att maximera ROI för våra kunder samt att stimulera och effektivisera arbetet för oss.

Med erfarenhet från utveckling av åtskilliga SharePoint-portaler, har vi märkt att dessa projekt har en hel del saker gemensamt och vill därför ha en metod som drar nytta av denna erfarenhet. Ett SharePoint-projekt är ofta kortare än andra mjukvaruprojekt. Dessutom har de en stor inverkan i kundens dagliga arbete och processer då vanligtvis många medarbetare använder systemet dagligen.

Vi bryter ned funktionalitet i uppgifter, där sedan uppgifterna jobbar sig igenom olika steg för att synliggöra och styra arbetsflöden. Vi strävar efter självorganisation och tvärfunktionalitet i våra projektteam och visualiserar utfört arbete, samt mäter ledtider på kumulativa flödesdiagram. Boolean underlättar både för er och för oss.

Lean & Agila metoder

Att vara Lean är en modern trend inom mjukvaruindustrin. Lean hämtar sin inspiration från tillverkningsindustrin, där speciellt Toyota har verkat förebild. Principer som Just-In-Time (JIT) och att minimera onödigt överflöd är centrala.

Boolean tar, som också namnet antyder, sin utgångspunkt i Lean och har kombinerat många Agila tekniker och metoder från Scrum och Kanban, för att få fram den metod som passar bäst för att driva lyckade SharePoint-projekt.

Täta leveranser

Genom att leverera en första, enkel version av den beställda produkten så snart som möjligt kan vi fånga kravändringar och tidigt ge kunden en bild av slutprodukten. Täta leveranser involverar också kunden i processen som ges möjlighet att ändra sina krav och prioriteringar under hela projektet.

Då funktionalitet med högst affärsvärde har prioriterats från början leder detta till en snabbare Return of Investment, vilket vi hoppas ger möjligheter till vidare utveckling och ett ännu högre värdeskapande.

Kundinvolverade Tester

Vid allt utvecklingsarbete följer vi så kallade best practices och kodstandarder som är praxis inom branschen. Bland dessa utmärks testdriven utveckling där tester automatiskt och kontinuerligt utförs för att säkerställa levererad kvalitet. Att tekniken fungerar är däremot att betrakta som en självklarhet.

De riktiga testerna består emellertid i att testa interaktionen mellan vår produkt och kunden, det är först i händerna på användaren som produkten skapar affärsvärde. Genom kundinvolverade tester säkerställer vi kundnöjdhet innan slutleverans.