Större engagemang på Rosti Group med SharePoint 2016

I början av 2017 påbörjade Rosti Group sin process för deras nya intranätplattform. Efter övervägande valdes slutligen Bool By Sigma och Core byggt på SharePoint 2016. Idag har Rosti Groups intranät varit live i sju månader och vi tyckte det var god tid att höra hur arbetet med intranätet fortgått. Vi tog därför kontakt med Rosti Groups kommunikationschef Agneta Weimarsson.

Rosti Group är en global aktör inom tillverkning och utveckling av plastprodukter. Vi kan hitta Rosti Groups produkter inom bland annat bil- och medicinsektorn där de ofta levererar komplexa och precisa plastkomponenter. Rosti Group har idag ca 3500 anställda utspridda över 8 länder världen över. En utmaning för en stor och global aktör som Rosti Group är att engagera och skapa en vi-känsla bland medarbetarna. Genom användning av intranät har detta engagemang förstärkts.

Hur har det nya intranätet påverkat verksamheten?
Genom det nya intranätet har det getts större möjlighet, och därmed skapat ett större intresse för, att förmedla nyheter om vad som händer på våra olika siter. Därmed sprids kännedom om vad som händer runt om i företagets olika hörn, och känslan av ”Ett företag” skapar ett större engagemang. – A. Weimarsson

En styka i Core och SharePoint är dess samarbetsmöjligheter där medarbetare ges möjlighet att arbeta tillsammans i projektytor. En funktion som används flitigt av Rosti Group där medarbetare tillåts samarbeta trots långa geografiska avstånd.

Har ni några speciella funktioner ni vill lyfta fram som favoriter?
Redan efter några månader hade vi flera olika ”collaboration sites” – både cross functional inom siterna, men också cross country. Att använda dessa ytor för att dela dokument och projekt är väldigt uppskattat. – A. Weimarsson

Bool har ett stort fokus på att främja samarbete och därför innefattar Core alla faser av ett projekts livscykel, från skapandeprocess till arkivering. Som exempel kan nämnas funktioner som underlättar skapandeprocessen och tillåter organisationen att applicera standards över samarbetsytor.

Rosti Group har använt vår supportjänst, Care, efter införandeprojektet och sedan dess har samarbetet fortgått. Tät kontakt har bidragit till att produkten anpassas och konfigureras så den lever upp till den höga standard som förväntas från Rosti Group.

Care är ett passande namn för hur jag tycker supporten har funkat – den kontinuerliga kontakten är perfekt för att säkerställa intranätets framgång och att ständiga förbättringar görs. Jag får snabbt svar på mina frågor – i stort såväl som smått, och erbjuds lösningar på de funktioner som jag funderar på. – A. Weimarsson

Då Care bidrar till en öppen och oftast daglig dialog mellan leverantör och kund innebär det att produkten kan anpassas och utvecklas för att uppfylla kundens kravställning. Varje månad släpps det en ny och förbättrad version av Core som garanterar att uppfylla kunders kravställning samt hålla jämna steg med den generella tekniska utvecklingen som sker idag.

Vad som också känns bra är att vi hela tiden erbjuds nya funktioner och förbättringar i samband med att nya releaser släpps. Lika spännande varje gång att se vilka nyheter som kommer med denna gång! – A. Weimarsson

Sammantaget har Rosti Groups införandeprojekt och förvaltning fortlöpt på ett bra och positivt sätt där en öppen dialog mellan oss och Rosti Group medfört att produkten utvecklats ytterligare och bidragit till förstärkt vi-känsla inom Rosti.

www.rosti.com

agneta_rosti

Agneta Weimarsson, kommunikationschef Rosti Group.

Vill du veta mer om intranät på SharePoint?
Kontakta Bool by Sigma