SharePointdesign åt Ekonomihögskolan i Lund

Bool levererar design på SharePointportal åt Ekonomihögskolan i Lund. Under 2009 och 2010 byggde Bool en ny studentportal på SharePoint till Ekonomihögskolan i Lund, kallad Live @ Lund. Bool fick i hösta uppdraget att leverera ny design och utformning för att öka användbarheten i portalen. Nu har designen lanserats för studenterna på Ekonomihögskolan.

livelund_text

”Den nya designen har gjort Live@Lund snyggare och renare, det upplevs mindre ”plottrigt” och ger ett mer professionellt intryck. De bästa förändringarna jämfört med det tidigare utseendet tycker jag är att söken har kommit i centrum och att sidan är renare. Designen blir bättre ju fler gånger man tittar på den!” Säger Jennie Paldanius på EHL.

Designen har tydliggjort innehållet och de olika funktionerna i studentportalen, samt ökat användarvänligheten. Designen har även ökat användarupplevelsen på mobila enheter, som mobiltelefoner och tablets. Ett stort fokus har varit att underlätta navigationen på portalen och samla information på självklara ställen, så att man enkelt ska hitta det man söker.