Core är en paketering för SharePoint och Office 365 som tillsammans utgör ett komplett intranät som är enkelt att använda och upplevs levande och socialt.

Eftersom Core bygger på funktionalitet som använts av våra kunder under flertalet år, är det ett redan väl beprövat verktyg vars koncept och idéer bevisligen fungerar. Att använda Core jämfört med att utveckla ett intranät ifrån grunden innebär helt enkelt att ni inte behöver börja från noll. Detta gör att ni kan lägga energi på intranätets innehåll och att förbereda det för just er organisation. På så vis kommer det göra störst nytta för er som ska använda det varje dag. – Kort sagt, vi gör SharePoint enklare för er att använda, varje dag.

Se filmen om hur Folksam använder Core

Nordens bästa intranät 2015

Utvecklat i Lund sedan 2009

Användarna är våra hjältar

Support & förvaltning med Bool Care

Den digitala arbetsplatsen med Office 365. Core är en naturlig del av Office 365 och den självklara startsidan där dagen startar.

Intranätet blir än viktigare på dagens arbetsplats, då anställda jobbar från olika geografiska platser och loggar in från olika enheter. Att hålla sig uppdaterad om vad som händer, samarbeta, läsa mail, uppdatera sin kalender etc. är uppgifter som behöver gå lätt och smidigt. Vi har anammat detta tänk utifrån Office 365, vilket gör att slutanvändaren alltid har tillgång till andra verktyg inom den digitala arbetsplatsen.

Core bygger på en modulär arkitektur, vilket innebär att vi gör anpassningar och bygger komponenter ovanpå SharePoint. Det gör att vi inte ändrar något i SharePoint, utan istället utnyttjar den plattform ni investerat i.

Det gör även att det är enkelt att göra uppdateringar av SharePoint. Ovanpå SharePoint lägger vi vårt baslager. På baslagret lägger vi funktionsmoduler. Överst lägger vi det sista, och ifrån ett användarperspektiv det viktigaste lagret, som består av interaktionsdesign och formgivning.

Workplace med Office 365

För att göra Office 365 enklare för användarna har vi utvecklat en startsida för Office 365. Där du hittar olika system och verktyg, både från Office 365 och er organisations unika system. Landningssidan hjälper dig aggregera den information du behöver i ditt dagliga arbete. Här kan du se vad som pågår i företaget samt vad du behöver utföra under dagen.

För att säkerställa att de projekt vi levererar blir så bra som möjligt, har vi tagit fram en leveransmodell som bygger på fem steg.

I första steget vill vi lära känna er, vill skapa oss en bild av er och vilka utmaningar ni har. Vi vill veta vilka behov er portal ska uppfylla. I andra steget samlar vi ihop all information och fakta vi fått genom att lära känna er. Vi sätter oss ner och strukturerar era behov och hur vi kan lösa dem. I tredje steget skapar vi portalen, utvecklar funktioner och sätter designen på plats.

I fjärde steget lanserar vi portalen. Det är ett mycket viktigt steg att förankra portalen, det avgör hela framtiden och mottagandet av portalen. Vi håller utbildningar, skapar buzz och intresse med lanseringskampanjer. I femte steget börjar vi ge support och förvalta portalen med Care. Vi skapar continuous-wow-effekt hos användarna genom att vara lyhörda och skapa nya funktioner samt vidareutveckla gamla.

levmodell sharepoint

Det är användarna som är våra hjältar, det är för dem vi gör Core. Idag används Core dagligen av 120.000 personer i 20 länder.

Ett urval utav våra kunder.

Köp som produkt

Ni betalar en engångssumma för Core. Support och underhåll av lösningen tillkommer. En annan viktig skillnad är att ni får rättigheter till källkoden då ni köper produkten. Det gör att ni även kan göra ändringar i grundplattformen på egen hand.

Köp som tjänst

Ni betalar en månadskostnad för Core. Vi sköter underhåll och tekniskt förvaltning av lösningen, inklusive kontinuerligt vidareutveckling och förbättring av produkten. Dessutom ingår vår supporttjänst Care för support, utbildningar, anpassning eller utveckling av intranätet.

Core Family

Tillsammans gör vi intranätet bättre!

Varje år arrangerar vi Core Day, då vi bjuder in alla kunder som använder Core till en heldag med intranät. Syftet med att träffas allihop är att vi tillsammans ska dra nytta av att vi är flera som delar samma utmaningar, möjligheter och plattform. Dessutom får ni tillgång till vår kundportal där vi samlar nyttig information, FAQ, utbildningsmaterial samt diskussionsforum där du kan prata om intranät med andra användare av Core.