SharePoint Intranät till Folksam

På Folksam är det högt tempo och mycket kundkontakt, där varje medarbetare snabbt måste kunna hitta rätt och uppdaterad information. Därför blev ett tydligt huvudmål för Folksam att tänka rent, utnyttja SharePoints fantastiska kapacitet men skala bort allt brus och göra användningen enkel.

”Vi tycker att samarbetet med Bool har fungerat bra och deras lösning uppfyller våra behov. Vi ville ha en standardlösning, fördelarna för oss med en standardlösning är att vi får ta del av kommande utveckling och förbättringarna i produkten.”

Sara Svennung, intranätstrateg på Folksam.

Uppdaterat i år, nästa år och kommande år.

Behoven kunde vi möta med Core som med en renodlad, genomgående design och arkitektur har en hög igenkänningsfaktor från en sida till annan. Vi kunde erbjuda brett stöd för riktad information med ett egenframtaget kanalkoncept som gör det enkelt att tilldela medarbetare kanaler men även för var och en att själv välja till intressanta kanaler.

Med kanaler kan information som nyheter, upplyft s.k. puffinnehåll och även matsedeln riktas så att varje medarbetare ser det som är relevant. Med ett väl genomarbetat stöd för livscykelhantering kan Folksam också känna sig trygga med att innehållet på intranätet kommer vara uppdaterat i år, nästa år och kommande år.


SharePoint

Office 365

Workplace

Engagemang

sharepoint_mobile_folksam

sharepoint_ipad_folksam