Itab intranät

SharePoint-intranät till ITAB

ITAB som är en av Europas största leverantörer av butiksinredning, kassasystem och belysningssystem har valt Bool by Sigma i deras satsning på att återlansera intranätet som företagets centrala interna kommunikationskanal och samarbetsverktyg.

Med Bools portalplattform, BoolCore, får ITAB ett modernt intranät fullt med ny funktionalitet. Stor vikt har lagts på sociala funktioner, kunskapsutbyte, samarbete kring projekt, nyheter och sök. Utmaningen och den stora vinsten för ITAB har varit att skapa en effektiv arbetsyta där medarbetarna på ett smidigt sätt kan samarbeta och byta kunskaper med varandra vilket skapar samhörighet.

”Bool förstod tidigt vilket typ av intranät som ITAB behöver. Genom en kontinuerlig dialog har Bool tagit fram ett intranät som möter ITABs behov och krav på ett mycket bra sätt. ITAB ser mycket positivt på samarbetet med Bool.” säger Madeleine Andersson Web Editor på ITAB.

BoolCore gör det enkelt för ITABs anställda att samarbeta kring projekt och kunder. Gemensamma samarbetsytor skapas enkelt upp med ett par knapptryck, där information och dokument knutet till en kund kan delas mellan olika avdelningar och team.

Det nya Intranätet innebär större insyn och möjligheter att utnyttja de samlade kunskaperna som finns inom ITAB. Genom att de anställda anger sina kompetenser och erfarenheter direkt på intranätet blir kompetensen sökbar och lätt att finna bland övriga anställda.

I-NET, som det nya intranätet heter, ska vara en plats som de anställda vill vara på och som underlättar deras dagliga arbete och kommunikation med kollegorna, var de än befinner sig.


ITAB utvecklar, tillverkar, säljer och installerar produkter, belysning och inredningskoncept till butikskedjor inom dagligvaruhandeln och fackhandeln. ITAB är en koncern med större delen av Europa som arbetsfält och de har några av de största aktörerna som kunder. ITAB bedriver egen verksamhet i 20 länder och har 16 produktionsanläggningar. Genom organisk tillväxt och strategiskt planerade företagsförvärv har ITAB under 2000-talet präglats av en kraftig tillväxt. ITAB är marknadsledande i Norden, Baltikum och Storbritannien samt en av de största aktörerna i Benelux och Centraleuropa.

SharePoint itab

Vill du veta mer om ITAB´s intranät, eller om BoolCore?

Kontakta Bool by Sigma