Sharepoint intranät

SharePoint intranät till BTH

Blekinge tekniska högskola har valt BoolCore som kommande intranätplattform. Som en av landets mest profilerade högskola med fokus på IT och innovation ställs särskilda krav på både leverantör och produkt. En organisation med internationell prägel och många olika typer av roller skapar behov av en välgenomtänkt navigering med en tillgänglig design.
 
”Det som gjorde att Bool stack ut var deras expertkunskaper om SharePoint och sättet de förpackat Boolcore på. Det ger BTH möjligheten att snabbt få igång ett välfungerande intranät. Vi upplever att vi har ett riktigt bra samarbete och en partner som behandlar de frågor som uppstår under implementeringen fort och effektivt.” säger Johan Bournonville, projektledare hos BTH.
 
Lanseringen av det nya intranätet beräknas vara klart i början av 2015. I projektet ingår det ett fördjupat arbete kring informationsarkitekturen med en extra workshop kring taggning av dokument och sidor.

”Det som gör projektet extra spännande är att vi får möjlighet att jobba med en kommunikationsavdelning som har förstått vikten av att jobba fram en struktur kring innehåll i portalen samt en projektorganisation som känns mycket engagerad.” menar Maria Nyström, projektledare hos Bool.
 
Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH har visionen att bedriva utbildning och forskning där teknik och IT även integreras med andra ämnen såsom ekonomi, design, hälsa och vård samt humaniora för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Vill du veta mer om nya intranätet till BTH?

Kontakta Bool by Sigma