SharePoint 2013 projektportal till Midsona

Bool by Sigma har fått uppdraget att leverera en projektportal till Midsona. Portalen baseras på SharePoint 2013 och Bools portalplattform BoolCore.

Midsona var i behov av en projektportal för att öka projektsamarbete inom organisation och för att underlätta vid produktlanseringar mellan de nordiska länderna. Tillsammans med Bool hölls en workshop för att identifiera ett nuläge och ett önskat börläge, där fokus lades på behov och verksamhet snarare än på tekniska funktioner. Bland de behov som framkom önskades ett verktyg som kunde stödja en mer formaliserad projektstyrning, enklare informationssökning och ett utökat erfarenhetsutbyte. Bools portalprodukt för projektsamarbete, baserad på BoolCore, valdes för att möta Midsonas behov. Portalen levereras under hösten.

”Vi var tidigt inne på SharePoint som plattform för att bygga vår projektportal på men kände att vi behövde en mer mogen lösning då vi saknade vissa funktioner i SharePoint. Vi gillade därför vad vi såg i BoolCore där flera funktioner vi efterfrågade redan fanns” säger Christoffer Filippini IT-Chef.

Midsona utvecklar och marknadsför produkter som hjälper människor att må bättre. Koncernen är i dag en av de ledande i Norden inom kost och hälsa, sportnutrition, supermat, förkylning samt hygien. Koncernen har ett antal varumärken under vilka huvuddelen av koncernens egna produktvarumärken säljs; Friggs, Dalblads, Miwana, Vitalas, Naturdiet m.m.

Vill du veta mer om hur SharePoint kan hjälpa dig att driva projekt?

Kontakta Bool by Sigma