SCA – Nytt bolag, nytt intranät

Under 2017 delades SCA upp i två noterade bolag. Hygiendelen av bolaget bytte namn till Essity medan skogsbolaget behöll namnet SCA. Det var vid denna uppdelning som SCA såg ett behov av ett nytt intranät. Som underlag till det nya intranätet hade SCA tagit fram en effektkartläggning som visade att de mål som skulle uppnås med det nya intranätet var ordning och reda, sök, integration samt vi-känsla.

Det var dessa punkter vi utgick från när projektet startades upp. SCA valde att använda sig av vår produkt Core baserat på SharePoint 2016, en produkt som redan i sig uppfyllde många av de krav som ställdes på det kommande intranätet. Det som vi därefter anpassade till just SCA var att addera en språkhanteringsfunktion. Detta för att de på ett enkelt vis skulle kunna nå ut med information på till hela organisationen som sträcker sig runt om i Europa till t.ex. Frankrike, England och Tyskland.

När Core var installerat så satsade SCA mycket arbete på att ta fram en bra struktur på det nya intranätet. Vi på var på plats en heldag där vi genomförde en workshop i informationsarkitektur för att bena ut vilken information som egentligen fanns på det befintliga intranätet. Vad SCA ville ta med sig till det nya och slutligen gruppera denna information i kategorier som utgör en grund i huvudmenyn på det nya intranätet. Det resulterade i att de gick från att tidigare ha en helt organisationsbaserad struktur till en funktionsbaserad struktur.

Utöver själva leveransen och strukturen så har SCA satsat mycket på utbildning för sina användare. Både en mer avancerad utbildning av Core för projektgruppen, heldagsutbildningar för redaktörerna och sedan mindre utbildningar för användare som hos SCA benämns som publicerare. Dessa utbildningar genomfördes både på plats och över Skype. SCA bestämde sig även för att spela in några av utbildningarna för att sedan kunna dela med sig av dessa som repetition för användare som gått utbildningar, och även för användare som kanske missat de tillfällen som getts. Vi spelade dessutom in några kortare instruktionsfilmer till slutanvändarna som användes flitigt under lanseringsperioden.

I slutet av november 2017 gick SCA live med sitt nya intranät, SCA Today, som idag har ungefär 2000 besökare dagligen. SCA använder sig av vår supporttjänst Care, där vi förutom daglig förvaltning och support kommer att fokusera på att jobba vidare med sökfunktionen och hur den kan förbättras enligt SCA:s behov.

Vill du veta mer om intranät på SharePoint?
Johan Jernström
johan.jernstrom@bool.se
046-54 03 063