Nytt socialt intranät till BDO på SharePoint

Bool fick under sommaren 2012 uppdraget att leverera ett nytt socialt intranät åt BDO baserat på sin långa erfarenhet av att leverera interna kommunikations- och samarbetsplattformar på SharePoint.

Det sociala intranätet är i hög grad personifierat med fokus på social interaktion. Idag översållas man av information och antalet kommunikationskanaler varje medarbetare tar del av, eller nyttjar i sitt arbete, ökar ständigt. För att ett intranät inte enbart ska öka denna mängd information jobbar Bool alltid med verktyg för att styra informationen för att hålla den relevant och uppdaterad.

Startsidan på intranätet är helt baserad på dig och din roll på BDO. Du möts av nyheter riktade till dig, en lista på de arbetsuppgifter du har blivit tilldelad och grupperna du är medlem av. Du kan enkelt kommunicera med dina kollegor direkt på startsidan via det Facebook-liknande sociala flödet, där du kan dela med dig av bilder, video, länkar, dokument m.m.

”Vi vill uppmuntra till nätverkande och kunskapsspridning också över de interna gränserna. Vi är övertygade om att det gör att organisationen blir starkare och uppgifterna löses effektivare!” säger Johan Jernström, Projektledare på Bool.

Med projekt- och avdelningssidor kan man enkelt ta del av vad ens kollegor har gjort för arbete, se det arbete du ska göra och framförallt snabbt hitta relevanta verktyg och dokument för att underlätta det dagliga arbetet. För att du inte ska missa när du t.ex. har blivit tilldelad en uppgift inne på en projektyta, så meddelar intranätet dig genom en notifiering. Information ska leta upp dig – inte tvärtom.

Bool har även stått för framtagningen av intranäts design, vilket för Bool är en självklarhet.

”För Bool är en tilltalande och funktionell design jätteviktig! Både för att öka användarvänligheten i SharePoint men också för att hjälpa BDO att stärka sin grafiska profil och tillhörighet.” säger Erik Jehander, Art Director på Bool.

Projektet inleddes under hösten 2012 och levererade ett färdigt intranät innan årsskiftet. Bool var också delaktig i utrullning och utbildning av det nya verktyget som lanserades brett över hela landet under början på 2013.