Ledningssystem till Midsona på SharePoint 2013

Bool by Sigma har levererat ledningssystem till Midsona. Ledningssystemet är baserat på SharePoint 2013 och Bools processverktyg Guide. Syftet är att ge Midsona ett ledningssystem för att enklare visualisera sina produktionsprocesser.

Midsona hade ett behov av att på ett enkelt sätt visualisera sina olika processer. Processerna skulle vara enkla att följa steg-för-steg och visa relevanta dokument för både huvudprocesser och delprocesser. För att öka kunskaps- och kompetensspridning inom Midsona var det viktigt att användarna snabbt får en överblick vem som ansvarar för vilken process.

Guide är Bools processverktyg, baserat på SharePoint Online och SharePoint 2013/2016. Guide samlar verksamhetens styrande dokument, instruktioner och processbeskrivningar i ett SharePoint verktyg som är enkelt och tillgängligt för samtliga medarbetare, var de än befinner sig.

Midsona, som sedan tidigare använder SharePoint som bland annat intranät, får ett kraftfullt ledningssystem. I ledningssystemet kan de enkelt modellera processer och sedan publicera dem direkt. För användarna beskrivs den övergripande processen tillsammans med en klickbar processkarta och relaterade dokument. Information om processen, såsom processansvarig, datum då den senast uppdaterats och mycket mer.

Vill du veta mer om ledningssystem på SharePoint?
Kontakta Bool by Sigma