SharePoint 2013 projektportal till Midsona

Bool by Sigma har fått uppdraget att leverera en projektportal till Midsona. Portalen baseras på SharePoint 2013 och Bools portalplattform BoolCore. Midsona var i behov av en projektportal för att öka projektsamarbete inom organisation och för att underlätta vid produktlanseringar mellan de nordiska länderna. Tillsammans med Bool hölls en workshop för att identifiera ett nuläge och ett … Läs hela nyheten

Ny externwebb till BDO

BDO i Sverige hade ett behov att öka sitt engagemang på webben, främst på bdo.se med även i sociala kanaler. En site som var enkel att uppdatera, lätt att dela innehåll och som fungerade lika bra på mobilen som på datorn var ett måste. BDO hade ett svårhanterligt publiceringsverktyg, även de minsta uppdateringarna blev svåra för redaktörerna. … Läs hela nyheten

Vi bygger globalt intranät till Envac på SharePoint 2013

Envac SharePoint intranät

Bool har fått uppdraget att leverera ett nytt globalt intranät till Envac baserat på SharePoint 2013. Intranätet ska vara en gemensam informationskanal på global och regional nivå samt ett stöd för aktivt samarbete och kunskapsutbyte mellan regioner. Det nya intranätet kommer ersätta Envacs tidigare intranät baserat på ett äldre CMS. Valet av plattform föll på Bools portalplattform, … Läs hela nyheten

Bool i pro bono-samarbete med Läkare Utan Gränser

Bool har genom univeristetskursen Demola, initierat av Mobile Heights, hjälpt en projektgrupp att ta fram en kommunikationsplattform baserad på SharePoint 2013. Under våren och sommaren har en första pilot av Demola genomförts på Lunds Universitet. Där ett tvärvetenskapligt team av studenter löser ett verkligt problem för ett företag eller en organisation. En av projektgrupperna har tagit fram … Läs hela nyheten

Bool levererar ledningssystem baserat på SharePoint 2013 till IT Gården

Bool har fått i uppdraget att leverera ett nytt ledningssystem åt IT Gården, baserat på SharePoint 2013. Uppdraget innefattar grafisk implementation, konfiguration och installation. Ledningssystemet kommer bli en webbplats på IT Gårdens intranät, med en startsida som visar en processkarta. Klickar man sig vidare på processkartan leds man till de olika styrande dokumenten för den valda processen. … Läs hela nyheten

Bool levererar design på ett nytt, globalt intranät på SharePoint 2013 åt NIBE

Bool har fått uppdraget att leverera design och utökad funktionalitet till NIBE, och dess SharePoint 2013 portal kallad One. NIBE hade sedan tidigare ett intranät på SharePoint 2013 Foundation, som de till stor del använde för att kommunicera med sina många dotterbolag världen över. På portalen delar de idag dokument, grafisk manual, annonsmaterial och viktig koncerninformation. För … Läs hela nyheten