Södertörns brandförsvarsförbund intranät

Intranät till Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund valde Bool by Sigma som leverantör av sitt nya intranät. Intranätet baseras på SharePoint 2013 och BoolCore.

Södertörns brandförsvarsförbund skapar, med sina sammanlagt 21 brandstationer, trygghet för ca 580 000 kommuninvånare i Södertörnsområdet och driver dessutom Räddningscentralen Stockholms län. Verksamheten bedrivs dygnet runt året om och med de förutsättningarna är intern kommunikation en viktig del i det dagliga arbetet.

Med BoolCore har Södertörns brandförsvarsförbund fått ett modernt intranät som stödjer deras behov av en plattform för information av olika karaktär och möjlighet till en gemensam arbetsyta, såväl som ett strukturerat samlingsställe för formella dokument och handlingar.

Med samarbetsytorna i BoolCore kan de anställda snabbt skapa gemensamma arbetsytor för tillfälliga eller mer långvariga gruppsammansättningar, så att det blir lätt att kommunicera och interagera oavsett personalens grupp- och stationstillhörighet.

”Med BoolCore får vi en portal som är utvecklad utifrån mångårig erfarenhet och modern teknik men med unika lösningar anpassade för våra behov och vår organisationsstruktur. Vi kommer att få en effektivare plattform för kommunikation och interaktion men också ett verktyg som hjälper oss i vårt dagliga arbete med dokumenthantering”, säger Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbund har utöver intranätet anslutit sig till Bools proaktiva supporttjänst BoolCare. Det kommer hjälpa Södertörns brandförsvarsförbund att underhålla intranätet och få det att leva i många år framöver.

Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten för dig som bor i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun. Vårt uppdrag är att bidra till att våra kommuninvånare känner sig trygga och säkra i sin kommun.

”Vi kommer att få en effektivare plattform för kommunikation och interaktion men också ett verktyg som hjälper oss i vårt dagliga arbete med dokumenthantering.”
Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Södertörns brandförsvarsförbund

Vill du veta mer om Södertörn brandförsvarsförbunds intranät?

Kontakta Bool by Sigma