Intranät till Norrtälje Kommun på SharePoint och Office 365

Bool by Sigma har levererat intranät baserat på SharePoint Online och Office 365 till Norrtälje Kommun. Ett intranät som möjliggör den digitala arbetsplatsen och blir en naturlig del av Office 365. Intranätet bygger på vår intranätplattform Core, vars funktionalitet och design motsvarade kraven och användarupplevelsen som Norrtälje Kommun hade på sitt nya intranät.

I sin resa till Office 365 och en molnbaserad digital arbetsplats behövde Norrtälje Kommun även ett nytt intranät som kunde vara navet i den digitala arbetsplatsen och tillhandahålla information och kommunikation till och från samtliga verksamheter inom kommunen.

För att ge Norrtälje Kommun en bra start med sitt nya intranät genomförde vi en workshop där vi tillsammans satte innehållsstruktur. Vilket innehåll finns det, hur ska det struktureras och hur ska användaren hitta det genom navigering och sök. Vi genomförde även en workshop kring sökmotorn, där den konfigurerades och optimerades samt hur Norrtälje Kommun själva ska arbeta kontinuerligt med sökmotorn.

”Vårt nya intranät hjälper oss att jobba mycket mer effektfullt med storytelling än tidigare i form av nyheter, bilder, videoklipp och bloggar. Intranätets struktur sätter medarbetarnas behov framför kommunens organisation, och intranätet är navet i vår fortsatta resa i Office 365. Lanseringen var mycket lyckad, men framför allt har vi skapat goda förutsättningar för att hålla en hög utvecklingstakt och en stabil förvaltning.” Säger Fredrik Lindh, webbansvarig/förvaltningsledare på kommunikationsavdelningen.

Hitta din kollega
Förutom Core och dess funktionalitet utvecklade vi funktionen Hitta Kollega, som gör det enklare för kollegor att hitta kontaktuppgifter till varandra och få en bättre förståelse för den organisatoriska strukturen. Vilket arbete som görs på kommunen och de olika avdelningarna, vilken kompetens som finns och se vem som jobbar var.

För att ytterligare ena medarbetarna i kommunen och se till att alla får samma information har kommundirektören, Ulla Marie Hallenberg, fått en plattform för att nå ut till alla medarbetare via en egen blogg på intranätet.

En bra start på sin resa mot Office 365
Norrtälje Kommun har med nya intranätet fått ett nytt modernt arbetsredskap för att informera och kommunicera internt, var medarbetarna än sig befinner sig och vare sig de sitter vid en dator eller använder sin telefon. Samt har de fått en bra start på sin resa mot Office 365 och alla dess möjligheter. En resa som vi följer med spänning, inte minst genom Care, vår support och förvaltningstjänst, där vi hjälper kommunen med supportärenden och vidareutveckling och förbättringar.

Norrtälje Kommuns gamla intranät ?

Vill du veta mer om intranät på Office 365 & SharePoint?
Kontakta Bool by Sigma