Intranät till Haldex på SharePoint 2013

Bool by Sigma har levererat ett socialt intranät till Haldex. Intranätet är baserat på SharePoint 2013 och Bools portalplattform BoolCore. Syftet är att ge Haldex ett intranät med bättre kommunikationsflöden och samarbetsmöjligheter.

Haldex hade ett behov av att lyfta deras tidigare intranät, baserat på en standard SharePoint 2010-installation, till en modernare plattform. Samtidigt behövde de återlansera intranätet som deras centrala interna kommunikationskanal och verktyg för att samarbeta.

Vår lösning på Haldex behov var att uppgradera plattform till SharePoint 2013, som erbjuder kraftfullare lösningar på samarbetslösningar, samt att ovanpå SharePoint 2013 lägga vår portalplattform BoolCore. Haldex får ett fullskaligt socialt intranät och ett nytt tänk kring kommunikationskanaler, informationsstruktur samt navigation och design.

För att skapa en större samhörighet mellan anställda på Haldex har vi utvecklat en modul för att slumpmässigt visa en användare på intranätet. Haldex får ett enkelt sätt att belysa medarbetare och skapa medvetenhet om kompetenser i organisationen.

Bool har dessutom anpassat mallar och arbetsflöden för att förbättra Haldex dokumenthantering.

Haldex utvecklar och tillhandahåller innovativa lösningar som förbättrar säkerheten, fordonsdynamik och miljömässig hållbarhet i den globala fordonsindustrin. Fokus ligger på broms- och fjädringsprodukter. Haldex har 2,235 anställda fördelat på 10 produktionsanläggningar i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika.

Vill du veta mer om Haldex intranät?

Kontakta Bool by Sigma