Intranät och ledningssystem till Jämtkraft på SharePoint och Office 365

Bool by Sigma har levererat intranät och ledningssystem, baserat på SharePoint Online och Office 365, för att sprida information genom organisationen, dela och utbyta kunskap, samarbeta i olika grupper och dokumenthantering. Intranätet bygger på vår plattform Core. Ledningssystemet bygger på vår produkt Guide.

Jämtkrafts tidigare intranät baserades på SharePoint 2010 och började kännas utdaterat, vilket födde tankarna av en uppdatering till Office 365 och den digitala arbetsplatsen. Behovet av en gemensam plattform för att sprida information, dela och utbyta kunskap, samarbeta i grupper och hantera dokument. Samt att förenkla Office 365 och realisera den digitala arbetsplatsen för användarna.

Jämtkraft sökte en partner som hade god erfarenhet av SharePoint och gediget kunnande inom systemförvaltning och utvecklingsmetodik. Valet föll på oss, in i projektet tog vi med oss vår intranätplattform Core, med tillägget Workplace som förbättrar användarupplevelsen och binder samman Office 365 med övriga applikationer hos Jämtkraft.

”Jämtkraft har tidigare präglats av en teknikcentrerad IT-utveckling – med fokus på de tekniska verktygen – snarare än fokus på hur verktyget skapar värde för användaren i verksamheten och hur det ska användas. Så ser verkligheten ut hos många företag idag.

Den digitala arbetsplatsen är inte ytterligare ett system, det är en strategi som utgår från daglig produktivitet och strävar efter att driva beteenden och engagemang som bidrar till ökad innovation, produktivitet, effektivitet och gynnsam kultur. En talande beskrivning för den digitala arbetsplatsen är att se på den som den virtuella motsvarigheten till den fysiska arbetsmiljön. Den digitala arbetsplatsen handlar om att tillämpa ett användarperspektiv framför ett redaktörsperspektiv. Ett perspektiv som ökar relevans, delaktighet och daglig produktivitet för användarna.” Peter Eliasson, Jämtkraft

För att ge Jämtkraft en bra start med sitt nya intranät genomförde vi en workshop där vi tillsammans satte innehållsstruktur. Vilket innehåll finns det, hur ska det struktureras och hur ska användaren hitta det genom navigering och sök. Vi genomförde även en workshop kring sökmotorn, där den konfigurerades och optimerades samt hur Jämtkraft själva ska arbeta kontinuerligt med sökmotorn.

Jämtkraft valde även Care, vår support och förvaltningstjänst där de kan vända sig för frågor kring SharePoint och Office 365, och hantera löpande förvaltning och vidareutveckling av intranätet.

Jämtkraft har fått ett modernt, enkelt och tydligt intranät som underlättar medarbetarnas vardag och skapar möjligheter för bättre samarbete och kunskapsspridning. Allt för att medarbetarna kan fokusera på att leverera 100% förnybar el till hela Sverige.

Vill du veta mer om intranät på Office 365 & SharePoint?
Kontakta Bool by Sigma