Globalt intranät till nederländska Grontmij på SharePoint 2013

Bool har fått uppdraget att leverera ett nytt, globalt intranät åt nederländska Grontmij. Syftet med det nya intranätet är att sprida processer, kompetens och information mellan länder och avdelningar inom hela koncernen. Intranätet baseras på Bools portalplattform som drivs på SharePoint 2013.?

Grontmij har idag cirka 8,000 medarbetare fördelat i 10 länder, men saknar idag enkla verktyg att dela kunskap över landgränserna. Med hjälp av ett globalt intranät kommer Grontmij att ha möjlighet att samla dokumentation från projekt på ett och samma ställe, söka upp kompetens på alla Grontmijs kontor världen över och därmed kunna förena sina kunskaper, färdigheter och kompetens. Införandet av det nya verktyget är ett led i arbetet med att stärka sin position som ett företag med ledande kompetens inom sina branscher.

Intranätet baseras på SharePoint 2013, och bygger på Bools egna portalplattform.
Plattformen är utvecklad för att tillgodose kraven på ett modernt socialt intranät och är en effektiv plattform för att publicera information men också ett avancerat verktyg för samarbete och en social plats för att sprida kunskap. Verktyget stödjer Grontmijs vision av att snabbt och överskådligt kunna hitta rätt kompetens inom organisationen och kunna återvinna kompetens från tidigare projekt. Portalen kommer även kompletteras med en av Bool utvecklad CV-databas och vara åtkomligt direkt på intranätet.

Leveransen från Bool innefattar, förutom utveckling och design av själva portalen, även rådgivning och stöd vid införande av det nya verktyget för att med hjälp av Bools erfarenhet få maximal utväxling av investeringen.

Grontmij är ett ledande europeiskt teknikkonsultföretag med expertis inom områdena energi, vägar & gator, järnväg & spårväg, hållbara byggnader och vatten. Grontmijs grundprincip är ’Sustainability by Design’. Med den som ledstjärna hjälper Grontmij sina kunder att utveckla ett hållbart samhälle. Grontmij grundades 1915 och har sitt säte i Nederländerna.

Intresserad av ett intranät på SharePoint?

Kontakta Bool by Sigma