Bool levererar ledningssystem baserat på SharePoint 2013 till IT Gården

Bool har fått i uppdraget att leverera ett nytt ledningssystem åt IT Gården, baserat på SharePoint 2013. Uppdraget innefattar grafisk implementation, konfiguration och installation.

Ledningssystemet kommer bli en webbplats på IT Gårdens intranät, med en startsida som visar en processkarta. Klickar man sig vidare på processkartan leds man till de olika styrande dokumenten för den valda processen. Systemet är ett led i IT Gårdens ambition att jobba effektivare samt att kvalitetssäkra sina processer. Bool har, genom sin långa erfarenhet av den här typen av uppdrag, kunna bidra med idéer kring hur detta uppnås och hur SharePoint kan användas för att stödja processer och hantering av styrande dokument.

IT Gården grundades 1999. Grundtanken var att erbjuda företag i Nordvästra Skåne en komplett IT-partner på alla område inom IT. www.itgarden.se

Vill du veta mer om ledningssystem på SharePoint?

Kontakta Bool by Sigma