Bool i pro bono-samarbete med Läkare Utan Gränser

Bool har genom univeristetskursen Demola, initierat av Mobile Heights, hjälpt en projektgrupp att ta fram en kommunikationsplattform baserad på SharePoint 2013.

Under våren och sommaren har en första pilot av Demola genomförts på Lunds Universitet. Där ett tvärvetenskapligt team av studenter löser ett verkligt problem för ett företag eller en organisation. En av projektgrupperna har tagit fram ett koncept för en intern kommunikationsplattform till Innovationsprojektet inom Läkare Utan Gränser (MSF-Sweden).

Läkare Utan Gränser var i behov att en intern plattform där man kunde hitta och samla information om olika frågor. Organisationen får ofta ny personal som enkelt behöver kunna få rätt information i rätt ordning. Därför hjälpte Bool gruppen att som första steg ta fram en proof-of-concept på en SharePoint 2013 portal med en anpassad så kallad uppgiftslista.

Bool har även bistått med miljöer för utveckling av SharePoint 2013 portalen. Samt medverkat på ett antal workshops och gett gruppen löpande feedback under arbetets gång.

Demola
Demola är en universitetskurs som för akademi, företag och offentligsektor närmare varande genom student innovationer. Studenterna får möjligheten att testa sina färdigheter i praktiken i en verklig innovationsprocess tillsammans med studenter från samtliga discipliner vid Lunds universitet. Kort kan man beskriva Demola på följande sätt: Ett tvärvetenskapligt team av studenter löser ett verkligt problem i en säker och trygg universitets miljö och får akademiska meriter. www.mobileheights.org

Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränser ger humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer samt till befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering. Läkare Utan Gränser bedriver projekt i över 70 länder runt om i världen. Under ett år skickar de ut cirka 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag. Tillsammans med cirka 25 000 lokalt anställda bedriver de verksamhet i fält. www.lakareutangranser.se

Läkare utan gränser

Vill du veta mer?

Kontakta Bool by Sigma