Bool Care, vår SharePointsupport

Våra kunders system och portaler är viktiga för att deras dagliga arbete ska fungera. Om inte deras intranät eller till exempel dokumenthantering fungerar, så blir inte jobbet gjort. Därför vet vi att det är viktigt att supporten fungerar. Oavsett om ni har en snabb fråga eller vill vidareutveckla portalen så ska det gå snabbt och enkelt att få hjälp.

Genom vår erfarenhet av förvaltning av verksamhetskritiska system kan vi erbjuda support och vidareutveckling efter leverans. När portalen är driftsatt startar en ny fas i dess livscykel. Under denna fas fylls portalen med innehåll och användare börjar använda portalen. För att vidhålla hög kvalité behöver portalen då underhållas och anpassas utifrån hur den används. SharePoint-portaler påminner därför på många sätt om fastigheter. De kräver mycket resurser i början för att byggas och sköter man om dem så kommer de ha en lång livstid.

Bool Care
– Telefonsupport, support på plats samt utbildning.
– Felsökning, felavhjälpning och felrättningar.
– Proaktivt och löpande underhållsarbete, förändringar och nyutveckling.
– Driftsättning och uppgradering i acceptanstestmiljö.
– Avstämningsmöten och planeringsarbete.