Ärendehanteringsportal till LKAB

Bool fick uppdraget av LKAB att leverera en webbaserad portal för att hantera ärenden som rör tillstånd och intern kontroll. Portalen behövde på ett snabbt och användarvänligt sätt stödja handläggare i deras uppdrag då verksamheten framställer stora mängder av dokument och korrespondens mellan de involverade personerna.

”Dokumentation av all inkommande och utgående kommunikation (skriftlig och muntlig) med myndigheter och sakägare är den stora vinsten för oss med detta system samt att få en samlad och överblickbar sammanställning över all kommunikation och dokumentation i det aktuella ärendet eller projektet. Responsen ifrån användarna har varit mycket positiv.” Säger Malin Fors på LKAB.

Lösningen baseras på SharePoint 2013 och genom att utöka standardfunktioner har man utvecklat ett kraftfullt men samtidigt enkelt och attraktivt gränssnitt för att hantera ärenden och dess relaterade dokument. Projektet inleddes under hösten 2012, levererades tidigt 2013 och är nu i skarp drift. Bool har även support och driftansvar för lösningen.

”Det har varit en mycket bra kommunikation mellan LKAB och Bool. Bool har varit lyhörda och tillgodosett våra krav med över förväntan. Bool har även haft egna idéer som har förbättrat vårt system. Det har varit en rolig erfarenhet och vi samarbetar gärna i framtiden med ett annat projekt.” Säger Malin Fors på LKAB.