SCA – Nytt bolag, nytt intranät

Under 2017 delades SCA upp i två noterade bolag. Hygiendelen av bolaget bytte namn till Essity medan skogsbolaget behöll namnet SCA. Det var vid denna uppdelning som SCA såg ett behov av ett nytt intranät. Som underlag till det nya intranätet hade SCA tagit fram en effektkartläggning som visade att de mål som skulle uppnås med det … Läs hela nyheten