SharePointsupport till Jämtkraft

Jämtkraft SharePoint

Bool by Sigma har genom upphandling fått uppdraget att leverera konsulttjänster för expertrådgivning kring SharePoint på Jämtkrafts SharePoint 2010 plattform. ”Bool vann anbudet bland annat på grund av att de har en väl fungerande och tydligt satt organisation för förvaltning, samt att de har stort fokus på att utveckla på ett smart sätt kring standardfunktionalitet från Microsoft … Läs hela nyheten

SharePoint 2013 intranät till Vellinge kommun

Vellinge kommun intranät

Bool by Sigma har fått uppdraget att leverera ett intranät till Vellinge kommun baserat på SharePoint 2013 och Bools portalplattform BoolCore. Vellinge kommun har ett behov av en gemensam plattform för att sprida information genom kommunen, dela och utbyta kunskap, samarbeta i arbetsgrupper samt hantera och publicera styrande dokument och processer. Projektet startar med en effektkartläggning för … Läs hela nyheten

SharePoint 2013 projektportal till Midsona

Bool by Sigma har fått uppdraget att leverera en projektportal till Midsona. Portalen baseras på SharePoint 2013 och Bools portalplattform BoolCore. Midsona var i behov av en projektportal för att öka projektsamarbete inom organisation och för att underlätta vid produktlanseringar mellan de nordiska länderna. Tillsammans med Bool hölls en workshop för att identifiera ett nuläge och ett … Läs hela nyheten