Bool i pro bono-samarbete med Läkare Utan Gränser

Bool har genom univeristetskursen Demola, initierat av Mobile Heights, hjälpt en projektgrupp att ta fram en kommunikationsplattform baserad på SharePoint 2013. Under våren och sommaren har en första pilot av Demola genomförts på Lunds Universitet. Där ett tvärvetenskapligt team av studenter löser ett verkligt problem för ett företag eller en organisation. En av projektgrupperna har tagit fram … Läs hela nyheten

Bool levererar ledningssystem baserat på SharePoint 2013 till IT Gården

Bool har fått i uppdraget att leverera ett nytt ledningssystem åt IT Gården, baserat på SharePoint 2013. Uppdraget innefattar grafisk implementation, konfiguration och installation. Ledningssystemet kommer bli en webbplats på IT Gårdens intranät, med en startsida som visar en processkarta. Klickar man sig vidare på processkartan leds man till de olika styrande dokumenten för den valda processen. … Läs hela nyheten

Bool levererar design på ett nytt, globalt intranät på SharePoint 2013 åt NIBE

Bool har fått uppdraget att leverera design och utökad funktionalitet till NIBE, och dess SharePoint 2013 portal kallad One. NIBE hade sedan tidigare ett intranät på SharePoint 2013 Foundation, som de till stor del använde för att kommunicera med sina många dotterbolag världen över. På portalen delar de idag dokument, grafisk manual, annonsmaterial och viktig koncerninformation. För … Läs hela nyheten

Bool bygger mobilanpassat och socialt intranät med integrerat processverktyg på SharePoint 2013 till Diös Fastigheter

Bool har fått uppdraget att leverera ett socialt intranät och verktyg för processhantering till Diös Fastigheter, baserat på SharePoint 2013. Intranätet baseras på SharePoint 2013, och bygger på Bools egna portalplattform utvecklad för att tillgodose kraven på ett modernt socialt intranät. Plattformen är, förutom en effektiv plattform för att publicera information, också ett verktyg för samarbete och … Läs hela nyheten

Globalt intranät till nederländska Grontmij på SharePoint 2013

Bool har fått uppdraget att leverera ett nytt, globalt intranät åt nederländska Grontmij. Syftet med det nya intranätet är att sprida processer, kompetens och information mellan länder och avdelningar inom hela koncernen. Intranätet baseras på Bools portalplattform som drivs på SharePoint 2013.? Grontmij har idag cirka 8,000 medarbetare fördelat i 10 länder, men saknar idag enkla verktyg … Läs hela nyheten