Design på SharePointportal åt Ekonomihögskolan

Under 2009 och 2010 byggde Bool en ny studentportal på SharePoint till Ekonomihögskolan i Lund, kallad Live @ Lund. Nu har Bool fått uppdraget att leverera ny design och utformning för att öka användbarheten i portalen. Bool har tagit fram en helt ny design på SharePoint-portalen. Den nya designen har tydliggjort innehållet och de olika funktionerna i … Läs hela nyheten

Bool är SharePoint partner åt PolyPeptide

Bool har fått uppdraget att bistå PolyPeptide i utveckling och underhåll av sina SharePoint applikationer. I uppdraget ingår också att utföra en genomlysning av befintliga lösningar och ge PolyPeptide en översikt över SharePoint-farmens tillämpningar, status och hälsa samt ge rekommendationer till fortsatt utveckling. Bool har tagit fram en komplett rapport som steg för steg går igenom Polypeptides … Läs hela nyheten

Projektportal till Grontmij i SharePoint 2013

Bool har fått uppdraget att leverera en ny projektportal till Grontmij, baserat på SharePoint 2013. Lösningen kommer att bli en social samarbetsportal med ett brett användningsområde. Projektportalen är fokuserad på Bools koncept kring samarbetsytor och de funktioner vi har utvecklat för att enkelt skapa och administrera dessa. På alla samarbetsytorna samlas SharePoints alla funktioner kring samarbete såsom … Läs hela nyheten

Intranät till Returpack på SharePoint 2013

Bool har fått uppdraget att leverera ett nytt socialt intranät åt Returpack, baserat på SharePoint 2013. Intranätet kommer ha fokus på social interaktion och samarbete samt innehålla ett ledningssystem med funktioner för dokument- och ärendehantering. Returpacks intranät kommer att dra nytta av alla nya och kraftfulla funktioner i SharePoint 2013, vilket möjliggör en kostnadseffektiv lösning med många … Läs hela nyheten

Design SharePoint: Bool – Cellavision

Bool har fått uppdraget att leverera en design och utformning av Cellavisions intranät som är baserat på SharePoint 2010 för att öka användbarhet och värdet i portalen. Bool kommer att ta fram en ny design på intranätet, baserat på Cellavisions grafiska profil. Den nya designen kommer att tydliggöra innehållet och de olika funktionerna på intranätet, dessutom har … Läs hela nyheten

Sveriges 5:e snabbast växande företag

Tidigare i år utsågs Bool till Skånes snabbast växande företag, med en tillväxt på 1604% på fyra år. Den 12 december publicerade Dagens Industri listan över hela Sveriges snabbast växande företag, där Bool placerar sig på en 5:e plats. Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i … Läs hela nyheten