Business Intelligence med SharePoint

Idag är Business Intelligence (BI) en naturlig del i de flesta moderna organisationers arbete. Genom att på ett tydligt sätt visualisera viktig data ges beslutsfattare och analytiker större möjligheter att förstå den egna organisationen och dess omvärld. Detta leder i sin tur till att bättre beslut kan fattas snabbare, och organisationen kan satsa på rätt initiativ och … Läs hela nyheten

Ärendehanteringsportal till LKAB

Bool fick uppdraget av LKAB att leverera en webbaserad portal för att hantera ärenden som rör tillstånd och intern kontroll. Portalen behövde på ett snabbt och användarvänligt sätt stödja handläggare i deras uppdrag då verksamheten framställer stora mängder av dokument och korrespondens mellan de involverade personerna. ”Dokumentation av all inkommande och utgående kommunikation (skriftlig och muntlig) med … Läs hela nyheten

SharePointdesign åt Ekonomihögskolan i Lund

Bool levererar design på SharePointportal åt Ekonomihögskolan i Lund. Under 2009 och 2010 byggde Bool en ny studentportal på SharePoint till Ekonomihögskolan i Lund, kallad Live @ Lund. Bool fick i hösta uppdraget att leverera ny design och utformning för att öka användbarheten i portalen. Nu har designen lanserats för studenterna på Ekonomihögskolan. ”Den nya designen har … Läs hela nyheten

SharePoint i mobilen

Att surfa på mobila enheter är något som har ökat markant de senaste åren. De mobila enheternas kapacitet och möjligheter har blivit större. Mobila enheter består inte längre bara av mobiltelefoner då plattorna tagit över som surfdatorer. Samtidigt som möjligheterna att anpassa designen till mobila enheter blivit större så ställer det också en hel del krav på … Läs hela nyheten

Bool Care, vår SharePointsupport

Våra kunders system och portaler är viktiga för att deras dagliga arbete ska fungera. Om inte deras intranät eller till exempel dokumenthantering fungerar, så blir inte jobbet gjort. Därför vet vi att det är viktigt att supporten fungerar. Oavsett om ni har en snabb fråga eller vill vidareutveckla portalen så ska det gå snabbt och enkelt att … Läs hela nyheten

Nytt socialt intranät till BDO på SharePoint

Bool fick under sommaren 2012 uppdraget att leverera ett nytt socialt intranät åt BDO baserat på sin långa erfarenhet av att leverera interna kommunikations- och samarbetsplattformar på SharePoint. Det sociala intranätet är i hög grad personifierat med fokus på social interaktion. Idag översållas man av information och antalet kommunikationskanaler varje medarbetare tar del av, eller nyttjar i … Läs hela nyheten