Core

Intranätplattform på SharePoint.
Core är vår intranätplattform som baserats på vår mångåriga erfarenhet av att leverera intranät åt såväl små som stora, internationella organisationer. Core återanvänder teknik och nyttjar de koncept som är resultatet av erfarenheten från alla våra tidigare genomförda förstudier, användartester och levererade projekt.

Läs mer om Core

Bool är ett konsultbolag som är helt specialiserat på design och konstruktion av SharePoint-portaler. Sedan starten har vi utvecklat portaler med särskilt fokus på verksamhetsanpassning och användbarhet. Vår mission är att med SharePoint göra våra kunders vardag enklare. Läs mer om oss här.

Intranät och ledningssystem till Jämtkraft på SharePoint och Office 365

28 maj, 2018

Bool by Sigma har levererat intranät och ledningssystem, baserat på SharePoint Online och Office 365, för att sprida information genom organisationen, dela och utbyta kunskap, samarbeta i olika grupper och dokumenthantering. Intranätet bygger på vår plattform Core. Ledningssystemet bygger på vår produkt Guide. Jämtkrafts tidigare intranät baserades på SharePoint 2010 och började kännas utdaterat, vilket födde tankarna … Läs hela nyheten


  • Intranät och ledningssystem till Jämtkraft på SharePoint och Office 365
  • Intranät till Norrtälje Kommun på SharePoint och Office 365
  • SCA – Nytt bolag, nytt intranät
  • Den digitala arbetsplatsen med SharePoint och Office 365
  • Större engagemang på Rosti Group med SharePoint 2016
  • Se alla nyheter